Prevozi oseb in tovora

Easy with us logo

SPLOŠNI POGOJI
ZA PREVOZ OSEB

 

Izvajalec storitev je podjetja  Veni vidi vici d.o.o. s sedežem na Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila kot izvajalec).

 1. UVODNA DOLOČILA
 • Izvajalec izvaja storitve z vozili po veljavnih predpisih, ki urejajo področje storitev. Skladno s tem izda splošne pogoje storitev, ki so temelj sleherne storitve.
 • Izvajalec ne opravlja prevozov mladoletnih oseb brez spremstva ali pooblastila skrbnika. Ravno tako ne izvaja prevoza živali brez spremstva.

 

 1. UPORABNIK STORITEV

Uporabnik storitev je pogodbena stranka, naročnik storitve iz ponudbe izvajalca. Uporabnik storitve je hkrati plačnik storitve, ki storitev uporablja zase ali v spremstvu svojih sopotnikov. Uporabnik storitve prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v teh splošnih pogojih. Izvajalec ni obvezen nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi splošnimi pogoji.

 

 1. REZERVACIJA IN PLAČILO

Plačilo storitve se opravi po predračunu. Spisek potnikov in kontaktna številka je obvezni sestavni del naročila.

Plačilo in rezervacija vožnje se opravi po avansnem računu za 30% od vrednosti vožnje. Plačilni rok vožnje je 7 dni pred dnevom odhoda ali po dogovoru s posameznim partnerjem. Potrditev rezervacije sprejemamo najkasneje 14 dni pred odhodom, pisno na elektronski naslov: info@easywithus.si

Rezervacije storitev so veljavne le tiste, ki jih izvajalec potrdi. Potrjena rezervacija vsebuje potrditev zahtevanega termina in lokacije vstopa oziroma začetka poti, opis vozila ter cenovni razpon oziroma fiksno določeno ceno za rezervirano storitev. Neplačana in nepotrjena rezervacija za izvajalca ni zavezujoča.

Izvajalec ne zaračunava čakalne ure, razen če izvajalec ni bil predhodno obveščen s strani uporabnika o spremembi časa odhoda. V tem primeru se čakalna ura obračuna v višini 15 EUR na uro.

Cenik storitve je izdelan v obliki in načinu, ki omogoča takojšnjo razgrnitev uporabniku, z razločno obrazložitvijo cenovnih postavk in posledic vsakovrstnih popustov, rabatov in dodatkov. Startnina in čakalna ura niso sestavni del cenika.

 

 1. VOŽNJA

Začetek vožnje je definiran s trenutkom, ko uporabnik in izvajalec skleneta ustno pogodbo o storitvi, uporabnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri naročene destinacije. Prekinitev vožnje med začetno odrivno točko in končno destinacijo, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki lahko posamezno traja do 15 min (petnajst minut) na krajših poteh do 200 km (dvesto kilometrov) ter 30 min (trideset minut ) na daljših poteh. Za postanke, ki bi trajali dlje, se voznik vsakokratno dogovori s potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinacijski točki vozilo zapustijo vsi potniki. Voznik vozilo umakne takoj.

V vozilu je prepovedano kajenje. Prav tako ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, nožev, strupov, korozivne snovi, kisline, magneti, infekcijske snovi, viruse, bakterije, droge ali katerekoli druge prepovedane nevarne snovi.

 1. ODGOVORNOST IN POVRAČILO ŠKODE

Okvara vozila izvajalcu nalaga obveznost preskrbe nadomestnega prevoza na svoje stroške. V primeru, kadar nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku štirih ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, uporabniku povrne stroške plačane storitve v celoti.

Povračilo škode, ki bi nastala uporabniku storitve zaradi zgoraj navedenih razlogov je v breme izvajalca le v primeru, kadar uporabnik zavaruje svoje že vplačane turistične storitve pri zavarovalnici z  Rizikom odpovedi le teh ter kadar se sklicuje na določila veljavne zavarovalne police. Vrednost povračila škode prizadetim uporabnikov v denarju, ne more znašati več kot že vplačani znesek rezervacij letalskih, vlakovnih ali ladijskih vozovnic ter njihova vrednost. Uporabnik v primeru okvare vozila na povrnitev drugih stroškov kot teh navedenih, ni upravičen. Okvara vozila ter vpliv višje sile, ni razlog za odškodnino.

 1. DODATNE DOLŽNOSTI VOZNIKA

Dodatne dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja, tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru potencialno nevarnega vedenja potnikov pri čemer s tem ravnanjem lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, je voznik obvezen zaustaviti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila.

 1. POPUSTI

Popuste in akcijsko ponudbo določa vodstvo družbe ter le te razločno navede v ceniku ponudbe.

 1. ODPOVED PREVOZA S STRANI IZVAJALCA

Zanj šteje vsaka odpoved prevoza izvajalca. Izvajalec lahko delno ali v celoti odpove prevoz, če pred ali med izvedbo nastopijo okoliščine, katerim se ni bilo mogoče izogniti, jih predvideti ali preprečiti. Izvajalec lahko odpove vožnjo tudi v primeru, da prevoz ni bil plačan v dogovorjenem roku.

Izvajalec je uporabnike dolžan obvestiti o odpovedi najmanj dva dni pred pričetkom prevoza in jim v celoti vrniti vplačan denar.

 1. ODPOVED PREVOZA S STRANI NAROČNIKA

Naročnikova odpoved mora biti opravljena pisno (ustrezna je tudi elektronska oblika, nujna je potrditev prejema elektronskega sporočila s strani izvajalca). Datum odpovedi je osnova za obračun stroškov, ki  znašajo:

 • do 7 dni pred prevozom – 30 % vrednosti naročene vožnje
 • od 7 do 5 dni pred prevozom – 50% vrednosti naročene vožnje
 • od 4 do 1 dan pred prevozom – 80 % vrednosti naročene vožnje
 • na dan prevoza – 100 % vrednosti naročene vožnje.

Za vsa plačila minimalne akontacije in rezervacije velja, da ni vračila. Administrativne stroške rezervacije se zaračuna v višini 5 evrov. V primeru nenadnih, nepričakovanih odpovedi zaradi; sprememb prihoda letala na drugo letališče kot je bilo rezervirano, vplačano ali zamuda leta po lastni krivdi, izvajalec ni dolžan vrniti vplačila za omenjeno storitev.

 1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Nikoli ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršen koli način. Vaših kontaktnih in osebnih podatkov ne bomo nikoli posredovali tretji stranki, razen če tako zahteva zakon.

Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja. Vse spletne aktivnosti na spletni strani www.easywithus.si so v skladu z Evropsko zakonodajo in zakonom o varovanju osebnih podatkov. Osebni podatek je informacija, ki vas identificira: vaše ime, priimek, elektronski ali navadni naslov. Izvajalec ne zbira vaših osebnih podatkov razen, ob naročilu, povpraševanju in izvajanju po naših storitev. Izvajalec bo uporabil vaše osebne podatke izključno zaradi tehničnih razlogov administracije svojih storitev, ali za splošno komuniciranje z vami in za splošno organizacijo transferja. Izvajalec ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretji stranki ali jih kakorkoli tržil drugje. Informacije, ki jih o sebi posredujete izvajalcu nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ne boste posredovali izvajalcu, potem nimate dostopa do naših storitev preko spletnih mest. Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka) vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na naš elektronski naslov info@easywithus.si.

Podjetje Veni vidi vici d.o.o., si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, kopiranjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali kako so vaši osebni podatki obravnavani, se lahko brez zadržkov obrnete na našo ekipo ter nam pišete na zgoraj navedene kontaktne podatke.

Splošni pogoji prevoza oseb veljajo od 01.09.2019.

Veni vidi vici d.o.o.